КТ „Подкрепа“ оценява положителния факт, че за разлика от предходните няколко години, в проектобюджет – 2013 […]
Темата за дълговата криза и как да се измъкнем от нея се обсъжда навсякъде по света. […]