На 13 ноември 2012 г. от 13.00 часа в гр. Димитровград, в заседателната зала на „Неохим“ […]