Датата 12-ти декември 2012 г. е уникална и МКП отново се обръща с призив към правителствата […]