Днес, 14 януари 2013 г., беше подписан Анекс към Отраслов КТД за работещите в Металоиндустрията,с който […]