УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, Днес, 24 януари 2013 г., започнаха преговорите между синдикатите и ръководството на […]