за информиране относно задълженията REACH за дружествата от ЕС при пускане на пазара или употребата на […]