В рамките на настоящата криза, що се отнася до условията на труд, се наблюдава тенденция на […]