На 22-23 април 2013 г. във Велико Търново стартира двудневно обучение на ръководителите на регионалните структури […]