Демокрация и социална сигурност в Европа -като алтернатива на по-нататъшните съкращения на социални разходи чрез „пакта […]