На 09-12 юни 2013 г. в гр. Хамбург ще се проведе работна среща на партньорите по […]