Според последната актуализация на доклада на Eurofound за сумарното годишно работно време през 2012 г., средната […]