Проект „Капацитет за работа със заинтересовани страни“ стартира през януари 2013 г. Проектът цели да усъвършенства […]