Конфедерация на труда „Подкрепа“ провежда информационна Национална кампания за увеличаване на обществената осведоменост, и по специално […]