На 04 септември 2013 г. в гр. Благоевград ще се проведе събитие-обучение на работното място по […]