Конфедерацията на труда „Подкрепа“ е демократична българска неправителствена организация, доказала се във времето, която не може […]