Резолюция, приета на среща на Изпълнителния съвет на ЕКП, октомври 2013г. Както се случи преди десет […]