Конфедерация на труда „Подкрепа“ проведе информационна Национална кампания за увеличаване на обществената осведоменост относно преноса на […]