Употребата на полицейска сила срещу целия персонал на института, протестиращ повече от месец срещу последователните опити […]