Синдикалната мрежа за сътрудничество и развитие (TUDCN) представлява инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC/МКП), обединяваща […]