В съобщението си „За европейско индустриално възраждане“, публикувано на 22 януари 2014, Европейската комисия отново подчерта […]