На своето заседание на 3-4 декември 2013 г. Изпълнителният комитет на ЕКП взе решение да организира […]