На 1-3 април 2014 г. в гр. Видин, в сградата на Ансамбъл за народни песни и […]