На 08 април 2014 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив /Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център/, […]