Уважаеми дами и господа, колеги, социални партньори, Конфедерацията на труда „Подкрепа“ следи с нарастваща тревога развитията […]