На 24 юли 2014 г. от 13.00 часа в гр. Шумен, залата на СРС „Подкрепа“ /бул. […]
КТ „Подкрепа“ поддържа своето становище, заявявано нееднократно, че българското земеделие е стратегически отрасъл в икономиката на […]