За периода март-май 2014 г. експертите и специалистите от ЦИБДТ са консултирали общо 107 бенефициенти, от […]