На 29 август 2014 г. от 10.00 часа в гр.Смолян, в сградата на Регионална здравно осигурителна […]
На 1 септември Международната Конфедерация на Профсъюзите обявява световна „Седмица на действие“ в защита на правото […]