Предизборното безвремие и безвластие и влошаващата се социално-икономическа обстановка са причината за бързото и необратимо влошаване […]