На 08 октомври 2014 г. от 13.30 часа в гр. Варна, в сградата на СРС на […]