Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната способност […]
На 28 октомври 2014 г. от 15.00 часа в гр. Пловдив, хотел „Алианс“ /бул. „Васил Априлов“ […]