Позиция, одобрена на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП, 22 октомври 2014 г. Приоритетите на ЕКП […]