От 10 до 14 ноември 2014 г. в гр. Димитровград в „Неохим“ АД, Информационно направление „Безопасност […]