Резолюция,одобрена на заседание на ИК на ЕКП, 21-22 октомври 2014 Ключови послания: ЕКП призовава за приемане […]