Икономически неактивните граждани на ЕС, които отиват в друга държава-членка с единствена цел да се възползват […]