Уважаеми г-н министър-председател, С тревога наблюдаваме безсилието на държавата да стабилизира и управлява дружеството „Напоителни системи“ […]
КТ „Подкрепа“ има следните съображения по параметрите на Бюджета на ДОО за 2015 г.: Първо: Фондовете […]
Конфедерация на труда „Подкрепа“ оценява задълбочеността на разработката на тригодишната бюджетна прогноза (2015-2017) и законопроекта за […]