На 02 и 03 декември 2014 г. в гр. Русе, на територията на Русенска корабостроителница, Информационно […]