С настоящето становище изразяваме принципното си съгласие с идеята за въвеждане правото на колективно договаряне и […]
Във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 554-01-24, внесен […]
Във връзка с постъпило предложение за преминаване към Електронна трудова книжка, Конфедерацията на труда „Подкрепа“ намира […]