Относно: Интервю на г-н Делян Добрев – Председател на Комисията по енергетика към Народното събрание, публикувано […]