28 април е Световният ден за безопасност и здраве при работа, в този ден синдикалните организации […]