Всяко правителство от най-новата ни история – историята на Прехода, говори за реформа в пенсионната система. […]