Вчера, 10 март, се проведе заседание на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите, което гласува […]