Изпълнителният съвет на Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ счита, че предложените промени в Закона за лечебните заведения(ЗЛЗ), свързани […]