Днес 8 юни 2015 г. президентът на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов, който е официален делегат […]