ДО КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Т А Н О В […]