Днес, 05-и февруари 2016 година, бе подписан договорът на КТ „Подкрепа” за обучение на безработни лица […]
„Аз съм един от създателите на този три-стълбов модел, но той трябва да работи правилно. Той […]