Днес, 8 февруари 2016 година, се провежда Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“. Президентът на Конфедерацията инж. […]