Декларация за полагане на едно ново начало с водене на по-активен социален диалог /Одобрена от социалните […]