„Практиката за укриване на данъци трябва да бъде прекратена!” призовават от ЕКП Европейската конфедерация на профсъюзите […]