КТ „Подкрепа“ все още очаква изчерпателен анализ на резултатите от приложението на еднодневните трудови договори. Документът, […]