Препоръките бяха публикувани на 18 май 2016 г., а представянето в България беше проведено на 20 […]